+420 499 949 500

Aktuality

Máme pro Vás skvělou zprávu, od pondělí 29.3.2021 jsou opět povoleny návštěvy v obou našich zařízení. V termínech od pondělí do neděle kdykoliv odpoledne od 14 hodin. Na návštěvu se není třeba telefonicky objednávat. V případě návštěvy se dostavte ve stanovený čas a to od 14 do 15 hodin z důvodu zajištění administrativy spojené s návštěvou viz podmínky návštěv, samotná návštěva nebude časově omezena.

Podmínky návštěv

Podmínky návštěv dle Usnesení vlády č. 297 – výjimky pro osoby, které předloží:

  • absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
  • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
  • v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;
  • po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95

POC antigenní test již nezajišťuje poskytovatel sociálních služeb. Vážení rodinní příslušníci, vezměte prosím na vědomí, že velká většina klientů je již naočkována 2. dávkou vakcíny proti COVIDU, nicméně jsou zde jednotlivci, kteří nejsou a nemohli být očkováni, proto Vás žádáme o důsledné dodržování předepsaných hygienických pravidel (3 R) v rámci Vaší návštěvy.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.