+420 499 949 500

Návštěvy a vycházky od 12.4.2021

Od pondělí 12. 4. 2021 se dle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví nemění stávající režim návštěv, ani vycházek mimo objekt či areál Domova.

Upřesnění k návštěvám

K jednomu klientovi je možná návštěva maximálně dvou osob, včetně dětí. Děti (0-18 let) nemají žádnou výjimku z pravidel. Musí doložit doklad o prodělaném onemocnění Covid-19, nebo negativním testu.

Povolené návštěvy od 29.3.2021

Máme pro Vás skvělou zprávu, od pondělí 29.3.2021 jsou opět povoleny návštěvy v obou našich zařízení. V termínech od pondělí do neděle kdykoliv odpoledne od 14 hodin. Na návštěvu se není třeba telefonicky objednávat. V případě návštěvy se dostavte ve stanovený čas a to od 14 do 15 hodin z důvodu zajištění administrativy spojené s návštěvou viz podmínky návštěv, samotná návštěva nebude časově omezena.

Prodloužení zákazu návštěv

Zákaz návštěv se prodlužuje po dobu platnosti nouzového stavu. Ačkoli vláda návštěvy v pobytových zařízeních povoluje dle usnesení vlády ČR č. 201, za podmínky negativního POC nebo PCR testu ne staršího 48 hodin nebo prodělané nemoci ve lhůtě 90 dnů, z logiky usnesení vlády ČR č. 216 článek III., bod 3 a článek VII. by neměl přijít na návštěvu nikdo jiný, než:

Hledáme pomoc dobrovolníků v první linii

K zajištění nezbytné péče a služeb pro naše klienty v rámci pandemické situace v našem regionu hledáme touto cestou personální zálohy BRIGÁDNÍKY k zapsání do interní evidence – seznamu externích spolupracovníků ochotných v případě přechodného nedostatku našeho stávajícího personálu nastoupit k nám do Domova pro seniory Trutnov po omezenou dobu na výpomoc v přímé péči.

Zákaz návštěv od 2. 3. 2021

Ačkoli vláda návštěvy v pobytových zařízeních povoluje dle usnesení vlády ČR č. 201, za podmínky negativního POC nebo PCR testu ne staršího 48 hodin nebo prodělané nemoci ve lhůtě 90 dnů, z logiky usnesení vlády ČR č. 216 článek III., bod 3 a článek VII. by neměl přijít na návštěvu nikdo jiný, než

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.