+420 499 949 500

Čestné prohlášení pro testování a realizaci návštěv

Souhlas s provedením POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2. V případě pozitivního výsledku nemůže být návštěva realizována. Zároveň doporučujeme v případě pozitivity kontaktovat praktického lékaře. Prohlášení, že mi nebyla nařízena karanténa a že se u mě neprojevují, ani v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pravidla pro návštěvy od 7. 12. 2020

Návštěvy budou realizovány na základě objednávkového systému – po předchozí telefonické domluvě bude návštěva objednána na konkrétní den a hodinu. Návštěvy lze objednávat ve všední dny, v časech 7.00 – 15.00 hod. na níže uvedených telefonních číslech.

Nové sazby za ubytování a stravování

Od 1. 1. 2021 platí nové sazby za ubytování a stravování viz Ceník. Neustále rostou náklady, které se odráží jak ve službách, tak i v ceně potravin a jejich zpracování. Tato změna se projeví v navýšení ceny na R. Frimla za čtyřlůžkový pokoj o 5 Kč, na pracovišti Dělnická v navýšení ceny za ubytování o 5 Kč, a stravy o 5 Kč na den (u normální stravy). Upozorňujeme ty uživatele, kteří hradí měsíční úhradu převodem z účtu trvalým příkazem, aby si výši úhrady aktualizovali. Podrobnější informace Vám sdělí sociální pracovnice osobně nebo na telefonním čísle +420 499 949 502.

Vyjádření ministerstva zdravotnictví k sankcím

Pokud jde o povinnost provádět testování antigenními testy u poskytovatelů sociálních služeb, tak rozhodně platí ujištění, které opakovaně veřejně prezentoval ministr zdravotnictví. Jelikož se jedná o zdravotní službu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a na základě usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2020 č. 1143 nákup a distribuci antigenních testů zajistí zdravotní pojišťovny, tak žádný poskytovatel sociálních služeb nebude sankcionován místně příslušnými krajskými hygienickými stanicemi.

Plošné testování zaměstnanců a klientů

Na základě Usnesení Vlády ČR č. 1105 ze dne 27. 10. 2020, 1141 ze dne 2. 11. 2020 a č. 1143 ze dne 2. 11. 2020 a Mimořádného opatření MZ ČR č.j. MZDR 47828/2020-3MIN/KAN ze dne 2. 11. 2020 a č.j. MZDR 47828/2020-2/MIN/KAN ze dne 2. 11. 2020 (dále jen „Mimořádná opatření MZ ČR“) vydaná k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, se ukládá povinnost pravidelného testování screeningovými POC antigenními testy.

Změny od 13. 10. 2020

Dle Usnesení vlády ČR č. 1029 je od 13. 10. 2020 vyhlášen zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení pro uživatele domovů pro seniory. Tento zákaz bude trvat po dobu trvání nouzového stavu. Na pracovišti Dělnická mohou tedy uživatelé využívat zahradu, na pracovišti Frimla mohou pro pobyt venku využívat pouze balkony.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.