+420 499 949 500

PRACOVIŠTĚ

PRACOVIŠTĚ

R. Frimla

PRACOVIŠTĚ

PRACOVIŠTĚ

Dělnická

Důležité informace

Poskytované služby

Domov pro seniory Trutnov je příspěvkovou organizací, která poskytuje pobytové služby sociální péče celoročně, a to po celých 24 hodin denně na dvou pracovištích s celkovou kapacitou 124 lůžek. Pracoviště R. Frimla disponuje 93 a pracoviště Dělnická 31 lůžky. Naším zřizovatelem je Město Trutnov.

Domov pro seniory Trutnov

Ze života v Domově

V Domově pro seniory Trutnov zajišťujeme aktivity, které jsou svým charakterem přizpůsobeny věku a zdravotnímu stavu našich uživatelů a zároveň se individuálně zaměřují na cíle, potřeby, možnosti a schopnosti jednotlivých uživatelů. Jedná se zejména o ergoterapii, muzikoterapii, canisterapii, rukodělnou tvorbu, předčítání knih a časopisů, promítání filmů, společenské hry a soutěže, vaření, pečení, biblické povídání, návštěvy výstav, koncertů, restaurací, tematicky zaměřené výlety a další činnosti.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.